Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2011

mentalsacrifice
"Chciałbym tam być i Cię przytulić, i pocałować w czoło. A potem zasnąć obok Ciebie, najlepiej na tym wąskim łóżku, pod jedną kołdrą."
mentalsacrifice
Fabulous called I answered...

Expectations: some_text
Reality: some_text
mentalsacrifice
mentalsacrifice
4827 3f28 390
mentalsacrifice
mentalsacrifice
1617 007b 390

March 27 2011

mentalsacrifice
pocałował czule i wyszeptał do ucha: "to koniec..."
Reposted frompeace peace viaunknown6 unknown6
mentalsacrifice
3431 ad46 390
Jak się nie ma co się lubi....
Reposted fromLasekDaily LasekDaily viaboomkat boomkat
mentalsacrifice
- i jak u lekarza? wykryli "mamtowdupizm"?
- nie, ale okazało się że cierpię na "mamnatowyjebanizm" i powikłania związane z "mitowisizmem"... 
- i co teraz?
- nie wiem, mam na to wyjebane :D
Reposted frommeem meem viaboomkat boomkat
mentalsacrifice
0512 27ae 390
Reposted fromintrigante intrigante viaunknown6 unknown6
mentalsacrifice
Nie, że coś. Ale nie spierdol tego.

Reposted fromhihootka hihootka viaunknown6 unknown6
mentalsacrifice
8702 3b98 390
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaunknown6 unknown6
mentalsacrifice
Wybaczę Ci wszystko Ty skurwysynu.
Reposted fromawaken awaken viaunknown6 unknown6
mentalsacrifice
Chciałam powiedzieć mu to słodkie "spierdalaj" , ale wyprzedził mnie i cichutko zapytał czy nadal go kocham. A wtedy nie potrafiłam powiedzieć nic innego jak tylko 'bezgranicznie'.
mentalsacrifice
0433 d1f1 390
Reposted fromwowlovely wowlovely viaunknown6 unknown6
mentalsacrifice
2211 9ae7 390
Reposted frompmsgirl pmsgirl viapacia pacia
mentalsacrifice
4606 c69e 390
mentalsacrifice
4699 b668 390
mentalsacrifice
4827 3f28 390
mentalsacrifice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl